6721 Szeged, Osztróvszky utca 6. | Tel:  +36 62 424-248 | Email: minority@t-online.hu |

Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Lengyel Önkormányzat
Szegedi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti felépítés

Szegeden két nemzetiségi ernyőszervezet működik, az 1996-ban megalakult Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása, valamint a 2000-ben létrejött Nemzetiségi Szövetség. Utóbbi a szegedi nemzetiségi önkormányzatokat, civil szerveződéseket és nemzetiségi kötődésű személyeket igyekszik összefogni, míg előbbinek, mint intézményfenntartó társulásnak elsődleges feladata a Nemzetiségek Háza működtetése.

A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának 2015-ben 7 tagja van, a bolgár, görög, lengyel, német, örmény, szlovák és ukrán nemzetiségi önkormányzatok. A működéséhez szükséges forrásokat elsősorban Szeged Megyei Jogú Város támogatásából, másodsorban a tagönkormányzatok tagdíjából és működési hozzájárulásából, valamint a Társulás eszközeinek és a Nemzetiségek Háza helyiségeinek esetenkénti bérbeadásából, továbbá pályázati forrásokból biztosítja.

A Nemzetiségek Háza kettős funkciót tölt be. Egyrészt mint hivatal székhelye a társulási önkormányzatoknak és az azokhoz kötődő nemzetiségi kulturális egyesületeknek, másrészt mint közösségi ház kulturális programokat szervez és koordinál.

A Házban megvalósuló állandó programok közül ki kell emelni a nemzetiségi tánciskolát, a nyelvoktató tanfolyamokat, az előadóestéket és kóruspróbákat, valamint a gyermekprogramokat. Ezeken kívül számtalan egyéb, nem kizárólag a tagönkormányzatok által szervezett program került itt megvalósításra, így például gasztronómiai estek, konferenciák és különféle találkozók.

X