6721 Szeged, Osztróvszky utca 6. | Tel:  +36 62 424-248 | Email: minority@t-online.hu |

Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Lengyel Önkormányzat
Szegedi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat

Hirdetmények

Jelen pályázat hogyan járult hozzá a támogatott tevékenység megvalósításához

A szegedi Nemzetiségek Háza nagytermében 1997 óta heti rendszerességgel tartunk nemzetiségi (bolgár, görög és szerb) táncházakat, amelyet egy hosszabb nyári és egy rövidebb téli szünettel szakítunk meg. A táncházi foglalkozások a kialakult hagyományoknak megfelelően, minden szerdán 18 órakor kezdődnek és 20 óráig tartanak, kéthetente görög, havonta egyszer szerb és bolgár táncokat tanulnak a résztvevők.

A táncházi foglalkozások kettős funkciót töltenek be: egyfelől a közösségeken belül közvetítik a fiatalabb tagok felé a hagyományokat, másfelől kulturális hidat képeznek a kisebbségi és a többségi társadalom között. A rendezvényeken résztvevők nagyobb része a többségi társadalomból kerül ki. Róluk elmondható, hogy kulturális kötödés alakul ki bennük az adott magyarországi nemzetiségek felé, igénylik a hozzájuk kapcsolódó egyéb rendezvényeken való részvételi lehetőségeket.

A táncházak tagjai időről időre cserélődnek, de elmondható, hogy egy 30-40 fős stabil törzsgárdával rendelkeznek. Az elmúlt évek alatt több százan kerültek kapcsolatba, a táncházakon keresztül, a nemzetiségi kultúrával. A pályázati projektidőszak alatt összesen 30 alkalommal került megrendezésre nemzetiségi táncházak.

Hagyománnyá vált, hogy évi egy-két alkalommal a táncházak „kiköltöznek” Szeged város más helyszíneire, ahol esetenként több százan vesznek részt a rendezvényeken, akik közülük többen később csatlakoznak a rendszeres táncházi programokhoz. A mostani pályázati időszakban a Dugonics térre települtünk ki, ahol ismét sikeresen mutattuk be táncházi programjainkat a szélesebb közönség számára.

Élőzenét a Bánát Táncegyüttes tambura zenekara, Sarantis Mantzourakis buzuki művész, Artisstep zenekar és a Balkán Táncegyüttes Zenekara biztosította. A támogatásból a táncoktatások tiszteletdíját fedeztük.

A támogatás kapcsán elért legfontosabb eredmények:

A legfontosabb eredmény, hogy a pályázati cél a kapott támogatásból sikeresen megvalósult, módosulás nem történt a célok és eredmények között.

A kapott támogatás biztosította, hogy a tánctanáraink tiszteletdíját fedezni tudjuk, amellyel a programsorozat színvonalát biztosítottuk. A tánc közösségépítő ereje fent tudott maradni. Célunk, hogy ezt a tendenciát a jövőben is fenntartsuk. Köszönjük a támogatást, amely nagyban segítette a munkánkat!

 

  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=634582688703372&set=a.462649169230059

https://www.facebook.com/photo/?fbid=630224985805809&set=a.462649169230059

https://www.facebook.com/photo/?fbid=600601778768130&set=a.462649169230059

https://www.facebook.com/photo/?fbid=605152341646407&set=a.462649169230059

https://www.facebook.com/photo/?fbid=609529767875331&set=a.462649169230059

 

Videók:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1015726029344678

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=201153946143123

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=106973915737689

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1222160255109181

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=168619145866404

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=129398660138064

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1824558961253960

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=605119418100874

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=901253510878551

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=660999632303695

 

 

Sajtóközlemény

A szegedi székhelyű Nemzetiségi Szövetség Raoul Wallenberg-díjban részesült, amelynek az ünnepélyes átadójára 2023. január 17-én került sor Budapesten, a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége székházában.

A díj meghirdetésével a Raoul Wallenberg-díj Bíráló Bizottság azon személyek, szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását kívánja elismerni, akik/amelyek tevékenységükkel a helyi, térségi és országos közéletben példát mutatnak a hátrányos helyzetben élők, a diszkriminációt elszenvedők érdekében.

A Nemzetiségi Szövetség 2000-ben alakult. Tagjai nemzetiségi önkormányzatok és egyesületek, összesen tizenheten. Napjainkra olyan jelentős többnemzetiségű civil szervezetté vált, amely heti szinten szervez és koordinál táncházakat, kiállításokat, író-olvasótalálkozókat, alkotó- és művészeti esteket, közösségi foglalkozásokat, de akár fesztiválokat és táborokat is. A tevékenységével megtestesíti azt, ami szegedi modellnek nevezhető: nagyobb hatékonyság összefogással, a civil erőforrások kiaknázása, adminisztrációs terhek átvállalása a közhasznú célok könnyebb megvalósításáért.

A Szövetség életében új fejezet nyitott az ukrajnai háború, amelyre az elsők között reagált Szegeden azzal, hogy felajánlotta az infrastruktúráját és erőforrásait a menekülők megsegítése érdekében. Önkéntesek sokaságának felajánlásait koordinálva adományokat gyűjtött és osztott, szálláshelyet, orvost keresett, közvetített a menekültek és az állami, önkormányzati szervek között. Nem tett mást, mint a két évtizedes közösségi munka során szert tett bizalomra építve, teret biztosított a nemzetiségi közösségek és a többségi társadalom tenni akarása előtt.

A Nemzetiségi Szövetség a kisebbségi és többségi társadalom harmonikus együttélése érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként vehette át a díjat, amelyet a közösségekért, kisebbségekért fáradozók, a bajba jutottakkal szolidaritást vállalók elismerésének tekinti.

Laudáció

(Elhangzott 2022. január 17-én, a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége Székházában)

A szegedi székhelyű Nemzetiségi Szövetség 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy a nemzetiségi szervezetek törekvéseit, érdekképviseletét segítse, a nemzetiségi kulturális értékeket az egyes közösségek között, illetve a többségi társadalom felé közvetítse. Napjainkra olyan jelentős többnemzetiségű civil szervezetté vált, amely heti szinten szervez és koordinál táncházakat, kiállításokat, író-olvasótalálkozókat, alkotó- és művészeti esteket, közösségi foglalkozásokat, de akár fesztiválokat és táborokat is. Mindezt a résztvevők számára többnyire ingyenesen, bárki által látogatható módon.

A Nemzetiségi Szövetségnek 17 szervezet a tagja: nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek. Olyan ernyőszervezet, amely szegedi központtal tíz nemzetiséget tömörít, amely megtestesíti azt, ami szegedi modellnek nevezhető: nagyobb hatékonyság összefogással, a civil erőforrások kiaknázása, adminisztrációs terhek átvállalása a közhasznú célok könnyebb megvalósításáért.

A Nemzetiségi Szövetség életében – több tekintetben mindent felülírva – új fejezet nyílt az ukrajnai háború kirobbanásával. Már az agresszió első napjának éjszakáján deklarálta, hogy felajánlja az infrastruktúráját a menekülők megsegítése érdekében. Székhelyén a szolidaritást kifejező ukrán zászlóval, amolyan humanitárius központtá vált. Február végétől egészen napjainkig szinte az összes Szegedre érkező ukrán menekült kapcsolatba került vele. Egyik napról a másikra megmutatkozott, mekkora erő áll egy bizalomra szert tett civil szervezet mögött. Önkéntesek sokasága ajánlott fel segítséget, amivel élve és azt koordinálva a szervezet hónapokon keresztül adományokat gyűjtött és osztott, szálláshelyet, orvost keresett, közvetített a menekültek és az állami, önkormányzati szervek között, napjainkban pedig már főleg a Szegeden maradt menekültek integrációjában igyekszik hasznos lenni.

A Nemzetiségi Szövetség a krízishelyzetben nem tett mást, mint a két évtizedes közösségi munka során szert tett bizalomra építve, az infrastruktúráját felajánlva teret biztosított a nemzetiségi közösségek és a többségi társadalom tenni akarása előtt. A díjat a közösségekért, kisebbségekért fáradozók, a bajba jutottakkal szolidaritást vállalók elismerésének tekintjük.

Kedves Barátaink!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam a Nemzetiségek Háza közösségeinek szeptemberi programjait.

Szeptember 13. (szerda) 18.00 – 20.00
Élőzenés szerb táncház a Bánát Tamburazenekarral
Táncoktató: Dunai Péter

Szeptember 14. (csütörtök) 18.00 – 20.00
Komm, tanz mit uns!  - Német nemzetiségi táncház
Várunk minden táncoslábú fiatalt (9.osztálytól) és fiatal lelkületű felnőttet, akik szeretnének megismerkedni a német nemzetiségi táncokkal, és egy újonnan kialakuló táncos közösség tagjává válni.
Táncoktatók: Engi Balázs (Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkormányzat) és Korom Alexandra (Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat)
Szervező: Szeged Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szeptember 19. (kedd) 18.00
SZERB KULTÚRA NAPJAI - Ünnepélyes megnyitó

Szeptember 20. (szerda) 18.00 – 20.00
Görög táncház
Táncoktató: Szeltner László

Március 23. (csütörtök) 18.00 – 20.00
Retrospektív német filmklub: Der blaue Engel
Klubot vezeti: Csányi Janek
A filmklubok alkalmával a film vetítése mellett, érdekességek, kulisszatitkok is elhangzanak a filmről.
Helyszín: Nemzetiségek Háza (6721 Szeged, Osztróvszky u.6.)
Szervező: Szeged Német Nemzetiségi Önkormányzat
A filmek magyar vagy német nyelven, feliratozva kerülnek vetítésre.

Szeptember 27. (szerda) 18.00 – 20.00
Bolgár táncház
Táncoktató: Majthényi Dániel
Szervező: Szeged Német Nemzetiségi Önkormányzat


A rendezvényeinkre a belépés díjtalan.
Az előadások és rendezvények magyar nyelven zajlanak.
A programváltozás jogát fenntartjuk. 

 

 

XIX. SZEGED BOLGÁR KULTURÁLIS NAPOK

 

2023.10.26. csütörtök

20.00   Cafe Radnóti (Egyetem utca 2.)

Bolgár táncház a Balkán Táncegyüttessel

Az együttes 1990 óta működik, fő profilját a bolgár táncok jelentik, repertoárja felöleli Bulgária minden tájegységét. Az együttes rendszeres résztvevője hazai fesztiváloknak és kulturális rendezvényeknek, de céljuk nem csak a néptáncok színpadi bemutatása, hanem azoknak táncházakban való tanítása is. A csoport a szegedi bolgárokkal régóta szoros kapcsolatot ápol, ennek keretében az együttes vezetője, Majthényi Dániel, a szegedi Nemzetiségek Házában havi rendszerességgel bolgár néptáncokat oktat. A táncházban a zenei kíséretet a Folk Pack zenekar biztosítja.

 

2023.10.27. péntek

17.00   Nemzetiségek Háza (Osztrovszky utca 6.)

Bulgária zsidó öröksége - Anthony Georgieff bolgár fotóművész kiállítása

80 évvel ezelőtt, 1943 márciusában született meg a döntés Bulgáriában arról, hogy megtagadják az ország 48 ezer fős zsidó lakosságának náci haláltáborokba való deportálását. Sok bolgár ma hőstettként dicsőíti ezt, megfeledkezve a bolgár állampolgársággal nem rendelkező, Macedóniában és az égei-tengeri Trákia területén élő csaknem 12 ezer zsidó sorsáról, akiket a nácibarát Bolgár Cárság koncentrációs táborokba küldött. A témával kapcsolatos közbeszéd elsősorban arra összpontosul, hogy kié a dicsőség a megmentésért: a bolgár cáré, a Kommunista Párté, az ortodox egyházé, néhány parlamenti képviselőé, vagy a bolgár civil társadalomé. Ezek a kérdések más kérdéseket is felvetnek: a háború után miért maradt mégis olyan kevés zsidó a kommunista Bulgáriában? Mi történt a legalább tizennyolc évszázados zsidó jelenlét örökségeivel a bolgár területeken? A kiállítás a fotóművészet segítségével vizuálisan válaszol ezekre a kérdésekre, bemutatja a mai Bulgáriában található, használaton kívüli zsinagógákat és elhagyott temetőket, de az ország néhány ezer fős zsidó közösségének jelenlegi életére is fókuszál.

A kiállítást megnyitja: Anthony Georgieff bolgár fotóművész, közreműködnek: Zoltán Péter klarinétművész, Klebniczki György zongoraművész. Elhangzik: Kovács Béla: Sholem, Ernst Bloch: Nigun, Serban Nichifor: Klezmer Dance.

 

2023.10.28. szombat

11.00   Nemzetiségek Háza (Osztrovszky utca 6.)

Malko Teatro: Hiter Peter az erdőben - mesejáték gyerekeknek

„A népmese olyan, mint a madár, nem ismer határokat.” A bolgár népmesékben is fellelhetők más népek meséinek elemei. A Malko Teatro most az állatmesékből válogatott, tudatosan keresve azokat a motívumokat, amelyek más népek meséiben is előfordulnak. Úgy fűzték fel őket egy szálra, hogy főszereplőnek egy igazi bolgár népmesei hőst választottak, Ravasz Pétert. Ravasz Péter a török idők szülötte. Nasztradin Hodzsa bolgár megfelelője, sok történetben akár legyőzője is. Ravasz Péter most az erdőbe keveredik, egy mesés erdőbe, ahol összetalálkozik a bolgár népmesék állatfiguráival.

Játssza: Simon Attila, jelmez, zenei szerkesztő: Hadzsikosztova Gabriella, konzultáns: Orosz Klaudia, Jászai Mari-díjas bábtervező, írta és rendezte: C. Nagy István

 

2023.11.07. kedd

17.00   Nemzetiségek Háza (Osztrovszky utca 6.)

Hunyadi János hosszú hadjárata 1443-1444 telén - Négyesi Lajos hadtörténész előadása

Az 1443 júniusa és 1444 februárja között Ulászló magyar és lengyel király, valamint Hunyadi János erdélyi vajda által vezetett téli hadjárat, a korszak egyik legjelentősebb fegyverténye volt az erősödő Oszmán Birodalom meggyengítése és a Balkánról való kiszorítása érdekében. A vállalkozás nem érte el a kitűzött célját, de megmutatta, hogy a keresztény erők képesek több hónapos hadjáratot folytatni a törökök által megszállt területen és jelentősebb veszteségek nélkül visszatérni. A siker hátterében nem kis részben Hunyadi János hadvezéri tehetségét kell látnunk, de az is megmutatkozott, hogy a magyar haderő sokkal hatékonyabb volt, mint ázsiai ellenfele. Az előadás bemutatja a hadjárat kiváltó okait, a lezajlott eseményeket és Hunyadi tevékenységét.

 

2023.11.10. péntek

20.00   Cafe Radnóti (Egyetem utca 2.)

A Zűrös Banda koncertje

Tagok: Básits Branka – ének, Babcsán Bence - szaxofon, klarinét, Bede Péter – szaxofon, Deáky Marci - szaxofon, klarinét, Varga Kornél – gitár, Boros Attila – basszusgitár, Kertész Ákos - dob

Első lemezük a Fonó Budai Zeneház gondozásában jelent meg 2015 szeptemberében. A lemez a megjelenés után szinte azonnal felkerült a világ legrangosabb világzenei toplistájának, a World Music Charts Europe-nak a legjobb albumai közé. Zenéjükben a népzenei témák és dalok (magyar, szerb, macedón, bolgár, román) stílushűen szólalnak meg, miközben a ritmusszekció modernebb hangzással támasztja alá a gyönyörű dallamokat. 2021 című második lemezükön már saját szerzemények is hallhatóak, nem csak népdalfeldolgozások. A magyar nyelvű szövegek többségbe kerültek ezen a lemezen, miközben a zenében a balkáni vonal továbbra is megmaradt. Ez a lemez is WMCE toplistás lett, 2021. szeptemberében a világ 10. legjobb világzenei albumává választották Berlinben. www.facebook.com/zurosbanda

 

 

Szervező: Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

 

 

 

X