6721 Szeged, Osztróvszky utca 6. | Tel:  +36 62 424-248 | Email: minority@t-online.hu |

Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Lengyel Önkormányzat
Szegedi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat

Hirdetmények

Sajtóközlemény

A szegedi székhelyű Nemzetiségi Szövetség Raoul Wallenberg-díjban részesült, amelynek az ünnepélyes átadójára 2023. január 17-én került sor Budapesten, a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége székházában.

A díj meghirdetésével a Raoul Wallenberg-díj Bíráló Bizottság azon személyek, szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását kívánja elismerni, akik/amelyek tevékenységükkel a helyi, térségi és országos közéletben példát mutatnak a hátrányos helyzetben élők, a diszkriminációt elszenvedők érdekében.

A Nemzetiségi Szövetség 2000-ben alakult. Tagjai nemzetiségi önkormányzatok és egyesületek, összesen tizenheten. Napjainkra olyan jelentős többnemzetiségű civil szervezetté vált, amely heti szinten szervez és koordinál táncházakat, kiállításokat, író-olvasótalálkozókat, alkotó- és művészeti esteket, közösségi foglalkozásokat, de akár fesztiválokat és táborokat is. A tevékenységével megtestesíti azt, ami szegedi modellnek nevezhető: nagyobb hatékonyság összefogással, a civil erőforrások kiaknázása, adminisztrációs terhek átvállalása a közhasznú célok könnyebb megvalósításáért.

A Szövetség életében új fejezet nyitott az ukrajnai háború, amelyre az elsők között reagált Szegeden azzal, hogy felajánlotta az infrastruktúráját és erőforrásait a menekülők megsegítése érdekében. Önkéntesek sokaságának felajánlásait koordinálva adományokat gyűjtött és osztott, szálláshelyet, orvost keresett, közvetített a menekültek és az állami, önkormányzati szervek között. Nem tett mást, mint a két évtizedes közösségi munka során szert tett bizalomra építve, teret biztosított a nemzetiségi közösségek és a többségi társadalom tenni akarása előtt.

A Nemzetiségi Szövetség a kisebbségi és többségi társadalom harmonikus együttélése érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként vehette át a díjat, amelyet a közösségekért, kisebbségekért fáradozók, a bajba jutottakkal szolidaritást vállalók elismerésének tekinti.

Laudáció

(Elhangzott 2022. január 17-én, a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége Székházában)

A szegedi székhelyű Nemzetiségi Szövetség 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy a nemzetiségi szervezetek törekvéseit, érdekképviseletét segítse, a nemzetiségi kulturális értékeket az egyes közösségek között, illetve a többségi társadalom felé közvetítse. Napjainkra olyan jelentős többnemzetiségű civil szervezetté vált, amely heti szinten szervez és koordinál táncházakat, kiállításokat, író-olvasótalálkozókat, alkotó- és művészeti esteket, közösségi foglalkozásokat, de akár fesztiválokat és táborokat is. Mindezt a résztvevők számára többnyire ingyenesen, bárki által látogatható módon.

A Nemzetiségi Szövetségnek 17 szervezet a tagja: nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek. Olyan ernyőszervezet, amely szegedi központtal tíz nemzetiséget tömörít, amely megtestesíti azt, ami szegedi modellnek nevezhető: nagyobb hatékonyság összefogással, a civil erőforrások kiaknázása, adminisztrációs terhek átvállalása a közhasznú célok könnyebb megvalósításáért.

A Nemzetiségi Szövetség életében – több tekintetben mindent felülírva – új fejezet nyílt az ukrajnai háború kirobbanásával. Már az agresszió első napjának éjszakáján deklarálta, hogy felajánlja az infrastruktúráját a menekülők megsegítése érdekében. Székhelyén a szolidaritást kifejező ukrán zászlóval, amolyan humanitárius központtá vált. Február végétől egészen napjainkig szinte az összes Szegedre érkező ukrán menekült kapcsolatba került vele. Egyik napról a másikra megmutatkozott, mekkora erő áll egy bizalomra szert tett civil szervezet mögött. Önkéntesek sokasága ajánlott fel segítséget, amivel élve és azt koordinálva a szervezet hónapokon keresztül adományokat gyűjtött és osztott, szálláshelyet, orvost keresett, közvetített a menekültek és az állami, önkormányzati szervek között, napjainkban pedig már főleg a Szegeden maradt menekültek integrációjában igyekszik hasznos lenni.

A Nemzetiségi Szövetség a krízishelyzetben nem tett mást, mint a két évtizedes közösségi munka során szert tett bizalomra építve, az infrastruktúráját felajánlva teret biztosított a nemzetiségi közösségek és a többségi társadalom tenni akarása előtt. A díjat a közösségekért, kisebbségekért fáradozók, a bajba jutottakkal szolidaritást vállalók elismerésének tekintjük.

 

 

X